Aalborg Sygehus Nord

Børneafdelingen på Aalborg Sygehus Nord får besøg af hospitalsklovnene Tut, Luici og Theodor.

Børneafdelingen på Aalborg Sygehus Nord har landsdelsfunktion og modtager børn med samtlige medicinske sygdomme fra hele Region Nordjylland. Endvidere modtages børn med visse kirurgiske lidelser, som behandles i samarbejde med relevante kirurgiske specialer på sygehuset, hvoraf særligt skal fremhæves neurokirurgisk-, ortopæd.kirurgisk og urologisk afdeling. 

Afdelingen har 6 erklærede ekspertfunktionsområder:

  • Neonatologi
  • Onkologi
  • Hæmatologi
  • Intensiv pædiatri
  • Allergologi/immun-defektsygdomme
  • Endokrinologi inkl. diabetes mellitus og neuropædiatri 

 

Endvidere varetages børnekardiologi og børnerheumatologi i tæt samarbejde med Skejby Sygehus.

Afdelingen har udadrettede regionsdækkende aktiviteter, specielt på handicapområdet, hvor der er tillagt afdelingen forpligtelser i forhold til særligt protokollat. Hertil kommer eksterne samarbejdsrelationer, blandt andet vedrørende børnemishandling og gravide med alkohol- og narkotikaproblemer.

Børneafdelingen
Aalborg Sygehus afsnit Nord
Reberbansgade
9100 Aalborg

Gå til hospitalets hjemmeside her
Støt vores arbejde på Aalborg Sygehus her3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.