Aalborg Universitetshospital Nord

Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital Nord får besøg af hospitalsklovnene Tut, Luici, Theodor og Ruth. 

Børneafdelingen har landsdelsfunktion og modtager børn med samtlige medicinske sygdomme fra hele Region Nordjylland. Endvidere modtages børn med visse kirurgiske lidelser, som behandles i samarbejde med relevante kirurgiske specialer på sygehuset, hvoraf særligt skal fremhæves neurokirurgisk-, ortopæd.kirurgisk og urologisk afdeling. 

Afdelingen har 6 erklærede ekspertfunktionsområder:

  • Neonatologi
  • Onkologi
  • Hæmatologi
  • Intensiv pædiatri
  • Allergologi/immun-defektsygdomme
  • Endokrinologi inkl. diabetes mellitus og neuropædiatri 

 

Endvidere varetages børnekardiologi og børnerheumatologi i tæt samarbejde med Skejby Sygehus.

Afdelingen har udadrettede regionsdækkende aktiviteter, specielt på handicapområdet, hvor der er tillagt afdelingen forpligtelser i forhold til særligt protokollat. Hertil kommer eksterne samarbejdsrelationer, blandt andet vedrørende børnemishandling og gravide med alkohol- og narkotikaproblemer.

Børneafdelingen
Aalborg Sygehus afsnit Nord
Reberbansgade
9100 Aalborg

 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.