Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Viborg

Skolebørnsafsnittet på BUC Viborg får besøg af hospitalsklovnene Trudi, Veranda og Ruth. 

 

Skolebørneafsnittet er et døgnafsnit med ni sengepladser for skolebørn i alderen 7-13 år. Afsnittet tilbyder behandling af forskellige børnepsykiatriske tilstande med hovedvægt på ADHD og autismespektrumforstyrrelser.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Viborg
Skolebørn Herning/Viborg
Søndersøparken 15
8800 Viborg

 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.