Bostedet Sølund

Bostedet Sølund får besøg af hospitalsklovnen Luna. 

Sølund er et boform for udviklingshæmmede. Det er et hjem for mennesker med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Men med sine ca. 220 beboere i alderen fra 18 til 100 år og med ca. 550 ansatte er Sølund også en landsby.

De fleste af Sølunds beboere lever det meste af deres hverdag og liv her. Det stiller krav om, at pædagogikken tager sit udspring i den enkeltes behov, for at kunne hjælpe den enkelte med at leve et så optimalt liv som muligt.

I dag består Sølund af 13 meget selvstændige bo-afdelinger med en fælles paraply af centrale servicetilbud som køkken, maskinstue, vaskeri, rengøring og aktivitetscenter. Der er foruden en sundhedsafdeling med læge, tandlæge, terapeuter, sygepleje, fodpleje og frisør.

Sølunds mange bygninger ligger i et stort naturområde med stier, søer og skov. Vi har megen glæde af vores smukke naturomgivelser, og de beboere, som kan færdes frit og selvstændigt, gør det, og omgivelserne indbyder til, at rigtig mange magter det. Sølund er en åben landsby, som også bruges af mange uden for boformen. Såvel når det gælder lokaler som naturen, lægger vi vægt på, at gøre vores landsby så åben og indbydende som muligt, også for folk udefra.3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.