Jens Thomsen

2150kr. indsamlet

Pelle Andersen

0kr. indsamlet

Rie, Rasmus og Asger

16975kr. indsamlet

Leon Otto Carlsen

900kr. indsamlet

Michelle Dahl & Jonas Jensen

50kr. indsamlet

Stinne Gry Glerup

700kr. indsamlet

Christian Johansen

2700kr. indsamlet

Marie Lyng Thomsen

0kr. indsamlet

Annette & Søren

8300kr. indsamlet

Skanderborg Realskoles SFO Att. Janne Lenz

11596kr. indsamlet

Alvin rene Sørensen

0kr. indsamlet

Piemonte Jørgen

8300kr. indsamlet

Pages