Boutique Dor

1645kr. indsamlet

Malene Grauslund

50kr. indsamlet

Team Vestlolland

109133kr. indsamlet

Astrid Bang Olesen

50kr. indsamlet

Mona Kristensen

1550kr. indsamlet

Stig Nykjær Lennert

6250kr. indsamlet

tinenathalie@hotmail.com

1100kr. indsamlet

Kamila Anna Dzierzba

200kr. indsamlet

Klovneløb i Give 2019

700kr. indsamlet

Holger Frederiksens eftf. a/s

3900kr. indsamlet

Martin Saldern Schrøder

50kr. indsamlet

Preben Barner Petersen

5050kr. indsamlet

Pages