Claus Brask Sørensen

100kr. indsamlet

Jens Thomsen

2150kr. indsamlet

Pelle Andersen

0kr. indsamlet

Rie, Rasmus og Asger

15875kr. indsamlet

Leon Otto Carlsen

900kr. indsamlet

Michelle Dahl & Jonas Jensen

50kr. indsamlet

Stinne Gry Glerup

700kr. indsamlet

Christian Johansen

2650kr. indsamlet

Marie Lyng Thomsen

0kr. indsamlet

Annette & Søren

8050kr. indsamlet

Skanderborg Realskoles SFO Att. Janne Lenz

10646kr. indsamlet

Alvin rene Sørensen

0kr. indsamlet

Pages