Generalforsamlinger

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i foreningen Danske Hospitalsklovne

Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 16.30 på Bygmestervej 10, 2400 København NV.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes grundet et ønske om at afholde valg til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er Vibeke Hjortdal.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af bestyrelse
  3. Eventuelt
     

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling modtages af Kathrine Mejer Sørensen på Kathrine@danskehospitalsklovne.dk.

Læs mere om medlemskab

Læs referater fra generalforsamlinger her3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.