Nordsjællands Hospital, Hillerød

Børneafdelingen på Nordsjællands Hospital, Hillerød får besøg af hospitalsklovnene Victor og Vida.

Børneafdelingen varetager observation, diagnostik, pleje,og behandling af børn i alderen 0 - 15 år. Enkelte patientgrupper er tilknyttet afdelingen til de fylder 18 år. 

Afdelingen består af:

  • Børneambulatoriet
  • Børnemodtagelsen
  • Neonatalafsnittet
  • Sengeafsnittet (B0632)
  • Sengeafsnittet (B1531)

 

Børneafdelingen
Hillerød Hospital
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

Gå til afdelingens hjemmeside ved at klikker her

Støt vores arbejde på Hillerød Sygehus ved at klikke her3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.