Nordsjællands Hospital, Hillerød

Børneafdelingen på Nordsjællands Hospital, Hillerød får besøg af hospitalsklovnene Victor og Vida.

Børneafdelingen varetager observation, diagnostik, pleje,og behandling af børn i alderen 0 - 15 år. Enkelte patientgrupper er tilknyttet afdelingen til de fylder 18 år. 

Afdelingen består af:

  • Børneambulatoriet
  • Børnemodtagelsen
  • Neonatalafsnittet
  • Sengeafsnittet (B0632)
  • Sengeafsnittet (B1531)

 

Børneafdelingen
Hillerød Hospital
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød

 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.