Hospitalsklovne i børne- og ungdomspsykiatrien

Danske Hospitalsklovne besøger børn og unge der er indlagt i børne-og ungdomspsykiatrien. Her giver vi børn, der slås med psykiske lidelser, samme adgang til øjeblikke af magi og nærvær, som børn på landets somatiske børneafdelinger.

Hvert hospitalsklovnebesøg foregår i tæt samarbejde mellem hospitalsklovnene og det faglige personale på dags- eller døgnafsnittet. Der er et lille fast team af hospitalsklovne tilknyttet hvert enkelt afsnit.

Hospitalsklovnene arbejder sammen to og to og besøger de enkelte afsnit på en fast ugedag. Besøgene er alle tilrettelagt, så de er tilpasset børnenes øvrige aktiviteter.

Hospitalsklovnene, der kommer i børne- og ungdomspsykiatrien, bliver løbende efteruddannet og gennemgår et særligt forløb i forbindelse med deres arbejde. På den måde rustes hospitalsklovnene til at kunne hjælpe og skabe relationer til børn med psykiske lidelser.

Indsatsen i børne- og ungdomspsykiatrien er finansieret via Satspuljen og Det Obelske Familiefond frem til 2022. Efter en periode på fire år vil det være muligt for Danske Hospitalsklovne at tilbyde besøg på alle landets børne- og ungdomspsykiatriske afsnit.

Læs mere om hospitalsklovnenes besøg i børne- og ungdomspsykiatrien her

Du er også velkommen til at kontakte programleder Julie Blomst Petri på julie@danskehospitalsklovne.dk.3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.