Lukashuset Børne- og ungehospice

Lukashuset får besøg af hospitalsklovnen Ludo.  

Lukashuset er et tilbud til børn og unge i alderen 0-18+ med livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom. Fokuset er at se barnet bag diagnosen og have øje for, hvad der er vigtigt her og nu. 
Der ydes en sundhedsfaglig indsats på specialiseret niveau døgnet rundt kombineret med psykosociale og pædagogiske indsatser. Indsatserne udførest af et tværfagligt team bl.a. bestående af læge, sygeplejerske, pædagog, fysioterapeut, psykologo og præst. 

Der er plads til fire familier i Lukashuset af gangen. 

Lukashuset
Bernstorffsvej 20
2900 Hellerup
 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.