Giv en mindegave eller bårebidrag

Ved bisættelse eller begravelse kan det være afdødes eller nærmeste pårørendes ønske at støtte Danske Hospitalsklovnes arbejde med et bidrag i stedet for blomster.

Hvis dette ønskes kan man gøre opmærksom på det i dødsannoncen i avisen. Man kan for eksempel skrive:

"I stedet for blomster bedes Danske Hospitalsklovnes arbejde betænkt ved indbetaling på: reg.nr. 3001, kontonummer 3402274786, mærket [afdødes navn]"

Såfremt det ønskes af nærmeste pårøende, sender vi herefter en liste over indbetalernes navne med oplysning om det totalt indsamlede beløb. Ønsker man at give et anonymt bidrag, skal det noteres i overførslen. 

Bidrag indbetales via en bankoverførsel til foreningens konto i Danske Bank (se ovenfor). I tekstfeltet noteres afdødes navn.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på:

E-mail: post@danskehospitalsklovne.dk
Telefon: 78 77 95 003 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.