Regionshospitalet Viborg

Børneafdelingen på Regionshospitalet Viborg får besøg af hospitalsklovnene Petunia, Fandango og Makaroni.   

Børneafdelingen på Regionshospitalet Viborg er en af fire afdelinger i Region Midtjylland, der dækker specialet pædiatri, hvilket betyder medicinske sygdomme i barnealderen. Afdelingen behandler således børn fra fødslen til barnealderens ophør. Endvidere behandles børn med visse kirurgiske lidelser, som behandles i samarbejde med relevante kirurgiske specialer på hospitalet. 

Afdelingen består af:

  • Neonatalafsnit B56
  • Børnemodtagelsen AMA
  • Sengeafsnit B06
  • Sengeafsnit B16
  • Børneambulatoriet B26

 

Regionshospitalet Viborg
Heibergs Allé 4
Postboks 130
8800 Viborg

 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.