Slagelse Sygehus

Børne- og Ungeafdelingen på Slagelse Sygehus får besøg af hospitalsklovnen Citronella og Flip.

Børne- og Ungeafdelingen på Slagelse Sygehus varetager diagnostik, pleje, observation og behandling af børn i alderen 0 - 18 år.

Afdelingen består af:

  • Børne- og Ungeafdelingen
  • Børneambulatoriet
  • Børneinkontinensklinikken
  • Neonatalafsnittet 

 

Børne- og Ungeafdelingen
Slagelse Sygehus
Fælledvej 2C
4200 Slagelse

 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.