Giv en gave i dit testamente

Testamenterer du et beløb til Danske Hospitalsklovne, er du med til at sikre at Danske Hospitalsklovne fortsat kan komme på landets børneafdelinger, når der er allermest brug for det.

Et testamente giver dig mulighed for selv at bestemme, hvordan du vil fordele din formue. Det betyder, at du sagtens kan testamentere det du ønsker til din ægtefælle, børn og andre slægtninge samt et beløb til Danske Hospitalsklovne.

Ønsker du at testamentere et beløb til Danske Hospitalsklovne, skal du oprette et testamente. Har du ikke noget testamente, fordeles din formue efter arvelovens regler.

Danske Hospitalsklovne skal ikke betale bo- eller tillægsboafgift. Derfor går en arv til Danske Hospitalsklovne ubeskåret til det formål, testator har bestemt.

Samtidig er det muligt at indsætte Danske Hospitalsklovne i testamentet, uden at det går ud over arven til dine slægtninge eller andre pårørende.

Du kan nemlig bestemme, at Danske Hospitalsklovne skal betale afgiften af det beløb, du ønsker at videregive til dine familiemedlemmer eller venner.

Boafgiften er den afgift, man skal betale til staten, når man arver. Ægtefæller, registrerede partnere og velgørende foreninger som Danske Hospitalsklovne skal ikke betale afgift, når de arver. For alle andre arvinger afhænger afgiften af relationen til afdøde.

Læs mere om boafgift her

Eksempel

En person uden ægtefælle, børn eller registreret partner, beslutter i sit testamente at indsætte sin niece som universalarving. I dette eksempel udgør arven 1. mio. kr.

Niecens bruttoarv er således 1. mio. kr., hvoraf der beregnes et bundfradrag, boafgift på 15 % og en tillægsafgift på 25 %.

Det betyder at der alt i alt skal trækkes 332.788,75 kr. fra bruttoarven og niecen vil arve 667.211,25 kr. (udregnet på baggrund af tal for 2010).

Beslutter personen i stedet at niecen skal arve samme beløb som ovenfor, men Danske Hospitalsklovne indsættes som universalarving til resten af formuen – og betaler afgiften for niecen, ser regnestykket således ud:

Niecen vil arve 667.211,25 kr. som i ovenstående. Danske Hospitalsklovne betaler afgiften af niecens arv, som nu beløber sig på 212.152,82 kr. da der kun skal betales afgift af de 667.211,25 kr.

Det betyder at Danske Hospitalsklovne vil arve 120.635,92 kr. 

Skal du oprette et testamente, anbefaler vi, at du taler med en advokat, som kan hjælpe med, hvordan det skal udformes. Advokaten sørger for, at dit testamente overholder de lovmæssige krav og sikrer samtidig, at testamentet skræddersyes efter dine ønsker og behov.

Advokaten sørger også for, at dine ønsker bliver formuleret på en måde, så der ikke er tvivl om, hvordan arven skal fordeles. Når du sammen med advokaten har udformet testamentet, skal det underskrives hos notaren.

Notaren gennemgår testamentet sammen med dig for at sikre, at der er overensstemmelse mellem dine ønsker og testamentets skriftlige indhold. Er alt, som det skal være, forsynes testamentet med en notarialattest, og en kopi af testamentet bliver sendt til Centralregistret for Testamenter. Her opbevares testamentet, indtil du afgår ved døden, hvorefter det bliver anvendt, når dit bo skal opgøres.

Danske Hospitalsklovne dækker de fulde udgifter til advokat for oprettelse af testamente, hvori foreningens arbejde tilgodeses.

Ring til os på tlf. 78 77 95 00 eller send en mail til post@danskehospitalsklovne.dk, og vi vil sætte dig i kontakt med foreningens advokat. 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.