Vi er faglige og professionelle

Uddannelsesprogrammet

Alle hospitalsklovnene hos Danske Hospitalsklovne er lønnede, uddannede og professionelle. Hospitalsklovnene er blevet udvalgt efter en nøje optagelsesproces og har gennemgået vores egen skræddersyede hospitalsklovneuddannelse, mens enkelte har en udenlandsk uddannelse. 

Hvert år afholder vi efteruddannelser for alle vores hospitalsklovne for at sikre at kvaliteten af vores arbejde altid er i top. Den læring, der foregår i træningslokalet på disse efteruddannelser, fører vi med ind i praksis via vores coachingprogram, hvor foreningens 5 coaches tager med hospitalsklovnene på arbejde.

Vi har selv sammensat uddannelsen og efteruddannelsen. Alt sammen stærkt ledet af vores artistiske leder, Ewan Mackinnon, men med hjælp fra kompetente undervisere, coaches og konsulenter fra hele verden.

Læs mere om vores undervisere, cocahes og konsulenter her.

Sideløbende med dette modtager alle hospitalsklovne gruppesupervison samt individuel supervision.

Samarbejdet med fagpersonale

Hospitalsklovnene arbejder tæt sammen med personalet på børneafdelingerne, og indgår de fleste steder som en aktiv del af behandlingsteamene. De deltager ved behandlinger såsom blodprøvetagninger, skiftning af forbindinger, dropanlæggelse/fjernelse af drop mv.

Hospitalsklovnene går ”stuegang” på samme måde som lægen og besøger børnene på deres stuer. De er også ofte at finde i opholdsrum, legestuer og på gangen, hvor de spreder god stemning i hele afdelingen.

Vores hospitalsklovne har hver i sær, som det er nu, i gennemsnit 3 vagter om ugen. Vagterne er honorerede og det kan sammenlignes med et deltidsarbejde at være hospitalsklovn hos Danske Hospitalsklovne. Vi opererer pt. med faste vagtplaner for et halvt år ad gangen.

Se Gugge, bedre kendt som hospitalsklovnen Dr. K, fortælle om hverdagen som hospitalsklovn.

Hospitalsklovnens opgaver og mentale overskud

Hospitalsklovnenes vigtigste opgave er at observere, lytte og leve sig ind i hvert enkelt barns reaktioner og følelser. De improviserer, og her adskiller hospitalsklovnen sig fra den velkendte cirkusklovn, der optræder for sit publikum med et indstuderet nummer.

Mange følelser såsom angst, sorg, stress, vrede og hjemve kan opstå både hos børnepatienterne men også hos deres familier i forbindelse med indlæggelse og sygdom. Med sin blide, og lidt naive figur, kan hospitalsklovnen spejle disse følelser og få barnet til at løsne op i selv ubehagelige situationer, men også hjælpe barnet med at mestre den situation de står i.

Peter Oluf Schiøtz, Professor og overlæge, Skejby Sygehus. 

”Mentalt overskud og godt humør er vigtigt, når man skal klare sig igennem et belastende sygdomsforløb. Her bidrager hospitalklovnene med et element, der ellers ikke har megen opmærksomhed i vores system”.

Hospitalsklovnens virkemidler

Hospitalsklovnene er barnlige og impulsive udadtil, men er målrettede og professionelle i deres arbejdsmetoder. Mange af elementerne i hospitalsklovnens væsen og væremåde er enkle påfund for at aflede, hjælpe barnet igennem ubehagelige ting, trøste, spejle og dermed acceptere. Men hospitalsklovnen er også en magisk figur, en ven og én som ser med hjertet. Det er en barnlig eksistens som ser og fornemmer hvad barnet oplever omkring sig, og som straks reagerer spontant og ud fra det enkelte barns signaler ved hjælp af et kropsligt udtryk. 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.